top of page
על אודות

ציורי הקהילה, שנולדו מבד ריק, נעשים באופן דיגיטלי במקום בזמן שאני זורם על טוויץ' עם האנשים בצ'אט. במקרה של יצירת אחד, אנו בוחרים את הנושא בתחילת הזרם וכל צופה יכול לבקש להיות ישות באיור, לפי הנושא שנבחר. הם מתווספים אחד אחד, מה שהופך אותו לאיור בסגנון חופשי שמתפתח כל הזמן, עד שזה נעשה.

Community_abou
Communty paintings
ציורי קבוצת קהילה
bottom of page