top of page

דפים נבחרים מתוך הרומן הגרפי בן 200 העמודים - RPG Origins. I עבד על פרויקט זה כמאייר ומעצב גרפי של sole.

Religeous Hall

על אודות

ברובע התחנה, ממנו יוצאות רכבות לכל משחקי התפקידים, המשחק הוא דת ודרך חיים.


פיית' מצווה על השחקן להיכנס למשחק, שם דמות המקור שלו תתפתח לצורתה הסופית, זו שהיא נועדה לה, בתוך העולמות שבהם הוא יבחר לשחק.

קבל את התצוגה המקדימה בחינם כאן

דפים מתוך הספר

bottom of page